Thursday, December 03, 2009

കുട്ടിയും കോലും

ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് :
ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണിലെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രചാരമാര്‍ജ്ജിച്ച ഒരു രസകരമായ കളിയാണിത്‌, ഇതിന്‌ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും കരവിരുതും ആവശ്യമാണ്‌. കളിക്കാര്‍ കുട്ടിയെ കോലു കൊണ്ട്‌ അടിക്കുന്നു. കുട്ടി ചെന്നു വീഴുന്ന അവസാന അകലം പോയിന്റായി കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്‌കോറുകള്‍ ഏത്‌ സമയത്തും സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.
• എങ്ങനെ കളിക്കാം:
• കുട്ടി ദണ്ഡ്‌ വായുവിലേക്ക്‌ പറത്തുന്നതിനായി ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
• ഗില്ലിയെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അകലത്തില്‍ പോകത്തക്കവിധം അടിച്ച്‌ വിടുക.
• നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഉന്നം തെറ്റിയില്ല എങ്കില്‍ ധാരാളം അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും, പക്ഷെ കുട്ടി തറയില്‍ തട്ടുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എവിടെ മുതല്‍ ഉന്നം തെറ്റിയോ അവിടെ നിന്നും 3 മൂന്ന് അവസരങ്ങള്‍ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
• അകലം സ്കോര്‍ ആയി കണക്കാക്കും.
• കളി പുനരാരംഭിക്കാന്‍ വീണ്ടും കളിക്കുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

You can play the game below :D..


Get Adobe Flash player

Wednesday, November 04, 2009

Eight Lies of a "Mother"

This story begins when I was a child: I was born poor. Often we hadn't enough to eat. Whenever we had some food, Mother often gave me her portion of rice. While she was transferring her rice into my bowl, she would say "Eat this rice, son! I'm not hungry."

This was Mother's First Lie.

As I grew, Mother gave up her spare time to fish in a river near our house; she hoped that from the fish she caught, she could give me a little bit more nutritious food for my growth. Once she had caught just two fish, she would make fish soup. While I was eating the soup, mother would sit beside me and eat the what was still left on the bone of the fish I had eaten, My heart was touched when I saw it. Once I gave the other fish to her on my chopstick but she immediately refused it and said, "Eat this fish, son! I don't really like fish."
This was Mother's Second Lie.

Then, in order to fund my education, Mother went to a Match Factory to bring home some used matchboxes, which she filled with fresh matchsticks. This help ed her get some money to cover our needs. One wintry night I awoke to find Mother filling the matchboxes by candlelight. So I said, "Mother, go to sleep; it's late: you can continue working tomorrow morning." Mother smiled and said "Go to sleep, son! I'm not tired."
This was Mother's Third Lie.

When I had to sit my Final Examination, Mother accompanied me. After dawn, Mother waited for me for hours in the heat of the sun. When the bell rang, I ran to meet her.. Mother embraced me and poured me a glass of tea that she had prepared in a thermos. The tea was not as strong as my Mother's love, Seeing Mother covered with perspiration, I at once gave her my glass and asked her to drink too. Mother said "Drink, son! I'm not thirsty!".
This was Mother's Fourth Lie.

After Father's death, Mother had to play the role of a single parent. She held on to her former job; she had to fund our needs alone. Our family's life was more complicated. We suffered from starvation. Seeing our family's condition worsening, my kind Uncle who lived near my house came to help us solve our problems big and small. Our other neighbors saw that we were poverty stricken so they often advised my mother to marry again. But Mother refused to remarry saying "I don't need love."
This was Mother's Fifth Lie.

After I had finished my studies and gotten a job, it was time for my old Mother to retire but she carried on going to the market every morning just to sell a few vegetables. I kept sending her money but she was steadfast and even sent the money back to me. She said, "I have enough money."
That was Mother's Sixth Lie.

I continued my part-time studies for my Master's Degree. Funded by the American Corporation for which I worked, I succeeded in my studies. With a big jump in my salary, I decided to bring Mother to enjoy life in America but Mother didn't want to bother her son; she said to me "I'm not used to high living."
That was Mother's Seventh Lie.

In her dotage, Mother was attacked by cancer and had to be hospitalized. Now living far across the ocean, I went home to visit Mother who was bedridden after an operation. Mother tried to smile but I was heartbroken because she was so thin and feeble but Mother said, "Don't cry, son! I'm not in pain."
That was Mother's Eighth Lie.

Telling me this, her eighth lie, she died. YES, MOTHER WAS AN ANGEL! M - O - T - H - E - R

"M" is for the Million things she gave me,
"O" means Only that she's growing old,
"T" is for the Tears she shed to save me,
"H" is for her Heart of gold,
"E" is for her Eyes with love-light shining in them,
"R" means Right, and right she'll always be,

Put them all together, they spell "MOTHER" a word that means the world to me.

For those of you who are lucky to be still blessed with your Mom's presence on Earth, this story is beautiful. For those who aren't so blessed, this is even more beautiful.

-------------------------------

I have received this email a lot of times... but today when i received it ..a lot of things came to my mind... so am blogging it here...
Sunday, October 11, 2009

Happy 5th Birthday My Dear Blog

On October 6th 2009 "My Cyber Diary" celebrated 5th Birthday :) .. I too didn't noticed it until i just checked my first post. Below is my first post on this blog on Wednesday, October 06, 2004

"mmmmmm at last i too have a blog on this cyber world :) ..will it be something which i use to post regulalry ?? ..no idea ...wait and seee...... "

Happy that am still blogging... :)

But yeah.. the way i blogged has changed a lot... although it was personal at first, now my blogs aren't much personal. Rarely i write anything about me now... now the name "my cyber diary" doesn't suit this blog.

When i look back its amazing to see the changes happened in the blog world during these years.... blogging has changed a lot. its a phenomenon now and its still evolving.

My life also has changed a lot... i can feel the change when i read my old blogs...... from a bachelor who just wandered around the manama street with his friends, to a family man settled with his wife and daughter..

Time really fly so fast....

"Happy 5th Birthday My Dear Blog"

Link to my first post

Monday, August 17, 2009

ജോസ്‌ തെറ്റയില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത്‌ അധികാരമേറ്റു.ശ്രീ ജോസ്‌ തെറ്റയില്‍ വിഎസ്‌ അച്യുതാനന്ദന്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത്‌ അധികാരമേറ്റു.

ചിങ്ങം ഒന്നിലെ മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശനം തെറ്റയിലിന്‌ പിറാന്നാള്‍ സമ്മാനം കൂടിയായി.

ശ്രീ ജോസ് തെറ്റയിലിനു എല്ലാ വിധ ആശംസകളം നേരുന്നു ....

Thursday, August 06, 2009

പിള്ളേരോണം

ഇന്നു പിള്ളേരോണം.....

ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണത്തിന്‌ 27 ദിവസം മുമ്പ്‌ കര്‍ക്കിടകത്തിലെ തിരുവോണനാളിലാണ്‌ പിള്ളേരോണം കൊണ്ടായിടിരുന്നത്‌. തിരുവോണത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചുപതിപ്പ്‌. തൂശനിലയില്‍ പരിപ്പും പപ്പടവും ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളുമുള്ള ഗംഭീര സദ്യ. കുട്ടികളുടെ ഓണം

ഇതു വരെ ഞാന്‍ ആഘോഷിക്കാത്ത ഒരു ഓണം ... പിള്ളേരോണം.... :O

അല്ലാ ...അപ്പൊ ഓണം അടുത്ത് വരുന്നു അല്ലേ ?.... :)

പൂവിളി പൂവിളി ...പൊന്നോണം വന്നേ .....

പിള്ളേരോണം.. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ പിന്നേ ഇവിടെയും

Monday, July 13, 2009

വി എസ് അനുകൂല പോസ്റ്റര്‍ ...

വി എസ് അനുകൂല പോസ്റ്റര്‍ ബഹറിനിലും ...

ഇന്ന് രാവിലെ ഉം അല ഹസ്സം palimra cold store നു അടുത്ത് കണ്ട പോസ്റ്റര്‍ ...
ബഹറിനില്‍ ഒരു കേരള രാഷ്ട്രീയ പോസ്റ്റര് കണ്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അത് എന്റെ മൊബൈല്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തി.

ചിത്രം താഴെപോസ്റ്റര്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ അതിലെ രാഷ്തൃയെതെക്കള്‍ ഉപരിയായി വന്ന ചില ചിന്തകള്‍ ..

- നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ചൂടോടെയ്‌ ഇവടെ അറിയുന്നു...( കാരണം ഏഷ്യനെറ്റ്‌ , മനോരമ .... 10 വര്ഷം മുന്‍പ് ഞാന്‍ വന്നപ്പോള്‍ ആകെ ഒള്ളത് വൈകുനേരം കിട്ടുന്ന മാതൃഭൂമി )
- പോസ്റ്റര്‍ ഒട്ടികണമെങ്കില്‍ ഇവിടെ എത്ര മലയാളികള്‍ കാണും? ...(മനാമയില്‍ മലയാളത്തില്‍ ഉള്ള ട്രാഫിക്‌ അറിയിപ്പുകള്‍ കണ്ടത് ഓര്മ വരുന്നു)
- പ്രവാസി ആണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം ചോരയില്‍ നിന്നും ഒരിക്കലും പോവില്ല ...
- ബഹ്‌റൈന്‍ ആണെങ്കിലും ബ്രിട്ടന്‍ ആണെങ്കിലും മലയാളിയുടെ പോസ്റ്റര്‍ സ്വോഭവം മാറ്റാന്‍ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് .

Monday, June 29, 2009

ലോഹിതദാസ് ഓര്‍മയായി ....
ജീനിയസ്‌ ആയൊരു കലാകാരന്‍ ....

ലോഹിതദാസ്ന്റെയ് സിനിമകള്‍ എല്ലാം തന്നേയ് ക്ലാസ്സിക്‌ ആയിരുന്നു.. തനിയാവര്‍ത്തനം മുതല്‍ നിവേദ്യം വരെ.... കിരീടം, അമരം, ഭരതം, കമലദളം , അങ്ങനെ ഒരു പാട് നല്ല സിനിമകള്‍ ....

മലയാളിയുടെ ഒരു നഷ്ടം ആണ് ലോഹിതദാസ്ന്റെയ് മരണം ...പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാലോകത്തിനു .

ഇനിയെത്രനാള്‍ കാത്തിരുനലാണ് ആണ് ലോഹിതദാസ് പോലൊരു വ്യക്തി മലയാള സിനിമയില്‍ ഉണ്ടാകുക .....??

Saturday, June 27, 2009

Michael Jackson - Moon Walker -- RIP

Yesterday i heard that shocking news when i was on the way to airport to recieve my brother.

I couldn't believe it.. someone who was very healthy, active, preparing for a comeback tour... died of cardiac arrest?

It was really a shocking mews for me... i was thinking about the article which i read on BBC website the previous day. It stated that Michael Jackson will be using around 3,00,000 Swarovski crystals in his costume for the come back show. Am sure he would have been practising a lot... becasue he has to keep up the expection of his fans who belive he can perform the same way he did in 80's and early 90's.

Whatever the reason for his death... what the world lost is king of pop. Yes its true, there wasnt any other KING OF POP. And although he had to pass through lot of difficulties especialy in his personal life, he was able to hold that title -- King of Pop.

I remmeber my childhood days when we used to watch Michael Jackson songs in 'Doordarshan Metro' channel in TV. At that time there wasnt any cable TV. The only way we were able to watch some pop music was through the 2 hours broadcast of MTV in DD Metro. it was in the eighties. i still remember the "Earth song" http://www.youtube.com/watch?v=4FZcAzZOyOg . Althought i coundt grasp all the lyrics of that song, i loved the theme, music and visual effects in it. And i still remember the "rewinding of life". Especialy the scence in which the dead man wakes up(eyes open), Dead Elephant grows tusk again etc.

A song which touched me a lot was which was made up by MJs initiative was "We are the world". And when i find more about the story behind the song, the reason why
the song was made, the reason why prominent artists performed for it, how Michael Jackson and Lionel Richie organised it...I belive it showed another face of MJ..not just that of king of pop...but also of someone who loves and care.

Whenever i read something about his personal life..the tragedies, the problems he had..the only reason he was having it was becasue of the burden of being a star in the childhood itslef.. am sure he never had a normal childhood..his life was always that of a star...a burden i would say.. and it deprived him a lot of things..maybe good friends, maybe the experience to face ups and down in life, true value of money. etc. Was that because of his lost childhood days he made "neverland" ??? to get back his child hood...?? no one knows.

when i write this..a feeling of sadness is gripping me..why ? i dont know ..is that becasue world lost king of pop? or is that becase of a child star who was depreived of his childhood?. or is it becasue he was the one made a song like "we are the world".....i dont know....

But am sure that am feeling an emptiness...

Long Live MJ... Rest in Peace. Your songs, your moonwalk, your life,...will live in our heart.

Below are some videos which is worth watching.

"We are the world" - it touched meMoonwalk -- Amazing, never seen it done better than MJThe Jackson Five - I Want You Back - Michael jackson (5 years?) and his brothers

Saturday, June 13, 2009

Tuesday, June 02, 2009

Google Wave - The Next Big/Best Thing ?

The Google guys are back again with a cool stuff. Now they are talking about something new called Google Wave.

Its realy nice to see the way google surprises everyone. They know how to do it and the reason we are surprised is that, if they unviel something..it will be sensational. few examples are Google search, Gmail, Google Earth... and although Youtube and Orkut is part of Google now, orginaly it was not started by Google.

Am sure this Google wave will make wave among internet users. When i saw the presentation, i was wondering how the google team was able to think beyond the normal convention of email, messengers, sharing etc etc. Now they have integrated it into a single thing... and they have done it beautifully. If the prototype itslef is interesting am sure when they launch it will be a sensation. Lets wait and see..

More about Google wave is here..
http://wave.google.com/help/wave/about.html

Below is the presentation of Google Wave

Monday, May 25, 2009

An anthropological introduction to YouTube

Something interesting to watch....

Presented at the Library of Congress by Dr. Michael Wesch, on June 23rd 2008.

Dr. Michael is assistant professor of cultural anthropology at Kansas State University.

Its 55 minute presentation... but its worth the time you spend.. something to think about... how the world(only cyber?) is changing.. how the world(only cyber?) is coming closer.. how the world(only cyber?) is being redrawn without boundries..

Wednesday, February 11, 2009

Dust Storm Photos - Bahrain
Photos of desert storm in Bahrain....A view from my office.
Time :: 9:46 AM
Date :: 11 - 02 - 2009